Swarzędzkie Pszczółki

Przedszkole jest czynne codziennie
od poniedziałku do piątku
w godzinach 6.30 - 17.00


Godziny otwarcia przedszkola są corocznie weryfikowane po dokonaniu naboru nowych dzieci i dostosowywane do zgłaszanego zapotrzebowania