Swarzędzkie Pszczółki

Drodzy Rodzice!

Na stronie będę umieszczać wszelkie informacje dotyczące grupy "Pszczółek"
Wszelkie informacji, sugestie, pytanie proszę kierować na adres meil
izabella85-85@wp.pl
Godziny mojej pracy to 8 -15.30

Pozdrawiam serdecznie
Izabella Frąckowiak

Pobierz język angielski

Rymowanka
Mydła, wody się nie boję,
myję ręce, bo są moje.
Mydlę, aż powstanie piana,
piana wodą już spłukana.
Teraz ręcznik ma zadanie.
Jakie? Zgadnij! Wycieranie!

"TAK SIĘ ZACHMURZYŁO" – piosenka

I. Tak się zachmurzyło

słonko się ukryło,

pada, pada śnieżek biały

dawno go nie było. / x2

II. Chodźmy na saneczki

chłopcy i dzieweczki

pojedziemy wszyscy razem

z wysokiej góreczki. / x2

III. Pędzimy, pędzimy

nic się nie boimy.

Aż tu naraz bęc, na śnieżek

i wszyscy leżymy! / x2


Przewidywane osiągnięcia dziecka na luty:
potrafi poprawnie policzyć minimum 3 przedmioty
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.
• w zabawach reaguje na sygnał wzrokowy, słuchowy, gest
• porusza się podskokami do przodu
• stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania
• uzupełnia szczegóły rysunku zgodnie z poleceniem
• przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek – nie oddala się od N.
• zna i nazywa przybory do higieny jamy ustnej
• zna sposoby dbania o higienę jamy ustnej
• stosuje pojęcia: pasuje, nie pasuje
• wie, że trzeba zachować umiar w jedzeniu słodyczy
• naśladuje gestem, ruchem określone czynności
• wykonuje ćwiczenia graficzne zgodnie z instrukcją
zna przybory higieniczne i sposoby ich używania
• próbuje rysować po śladzie
• sprawnie posługuje się pędzlem podczas malowania farbami plakatowymi
• jest otwarte na nowe doświadczenia sensoryczne – chętnie maluje palcami
• potrafi grupować obrazki zgodnie z kryterium liczebności przedstawionych na nich przedmiotów
• potrafi poprawnie policzyć minimum 3 przedmioty
• biega swobodnie w różnych kierunkach i zatrzymuje się na sygnał
• stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania
• zna sposoby dbania o higienę jamy ustnej
• rozumie znaczenie śmiechu dla zdrowia człowieka
• składa w całość obrazek z części
• sprawnie posługuje się klejem
• komponuje obrazek techniką wyklejania
• dostrzega szczegóły obrazka
• zachowuje równowagę podczas chodzenia, biegania, podskakiwania
wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłowy oddech
• chętnie uczestniczy w zabawach doskonalących prawidłową wymowę głosek
• stara się chwytać piłkę oburącz
• chętnie wykonuje proste doświadczenia
• dostrzega skutki wykonywanych przez siebie czynności manipulacyjnych
• liczy na miarę swoich możliwości i porównuje liczebność zbiorów
• chętnie uczestniczy w zabawach doskonalących prawidłową wymowę
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.
• łączy obrazki w logiczne ciągi z uwzględnieniem następstwa czasu
• stosuje określenia: najpierw, potem
• wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłowy oddech
• słucha wierszy o treści bliskiej dzieciom
• wypowiada się na temat treści wiersza
• jest otwarte na nowe doświadczenia – chętnie maluje nietypowymi przyborami
• wypowiada się na temat efektów swojej pracy
• w zabawach stosuje określenia: cięższy – lżejszy
• porusza się, zachowując równowagę
• jest otwarte na nowe doświadczenia – chętnie maluje na podkładzie z wosku
• wypowiada się na temat nieoczekiwanych efektów swojej pracy plastycznej – stemplowanie sznurkiem
• potrafi wykonać wiatraczek zgodnie z instrukcją z niewielką pomocą N.
• wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłowy oddech
• potrafi współdziałać podczas zabawy
• próbuje rzucać do wyznaczonego celu i łapać oburącz
• rozpoznaje różne dyscypliny sportów zimowych
• nazywa sprzęt do sportów zimowych – narty, sanki, łyżwy i wie, do czego służy
• uczestniczy w zabawach organizowanych w formie opowieści ruchowych
• próbuje ocenić liczebność bez liczenia, posługując się określeniami: dużo, mało
• ustala wynik dodawania i odejmowania, działając na konkretnych przedmiotach – dokładając i odkładając elementy w zakresie minimum 3
• porównuje liczebność zbiorów: dużo, mało, tyle samo
• zna właściwości śniegu i próbuje wykorzystać je w zabawach konstrukcyjnych

• stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania
• komponuje obrazek techniką wyklejania
• wypowiada się, podając zasady bezpiecznej zabawy na śniegu (np. śnieżkami rzucamy tylko poniżej pasa kolegi)
• wypowiada się na temat ilustracji, nazywając przedmioty i wskazując szczegóły
• próbuje nazywać czynności wykonywane przez postacie przedstawione na ilustracji
• nazywa sprzęt do sportów zimowych – narty, sanki, łyżwy i wie, do czego służy
• porusza się na czworakach, wspierając się na całych dłoniach i palcach stóp
• wykonuje prace plastyczne według wzoru
• potrafi zaśpiewać łatwe 2-zwrotkowe piosenki
• podejmuje zabawy rytmiczne przy akompaniamencie instrumentu muzycznego
• potrafi ustawić się zgodnie z poleceniem – umie utworzyć koło, podając innym dzieciom ręce
• próbuje klasyfikować przedmioty według cech jakościowych
• porusza się na czworakach, wspierając się na całych dłoniach i palcach stóp
• składa obrazek przedstawiający pojedynczy przedmiot pocięty na kilka części
• wypowiada się na temat ilustracji
• obserwuje padający śnieg i zauważa zmianę wyglądu otoczenia po opadach śniegu
• określa temperaturę powietrza: zimno, bardzo zimno
• potrafi poprawnie policzyć minimum 3 przedmioty
• komponuje obrazek z różnorodnych materiałów plastycznych techniką wyklejanki
• bezpiecznie posługuje się klejem
• używa w mowie czynnej określonego zasobu słów zgodnie z regułami gramatyki

• bezpiecznie korzysta z nożyczek
• wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłowy oddech
• podejmuje zabawy rytmiczne przy muzyce z wykorzystaniem rekwizytu
• stara się regulować siłę głosu w naturalnych sytuacjacji
• próbuje budować dłuższe wypowiedzi na określony temat
• wypowiada się na temat pracy kucharki
• rozumie, że jedzenie owoców i warzyw ma pozytywny wpływ na zdrowie
• próbuje nowych wartościowych potraw, określa ich smak i zapach
• próbuje rzucać do wyznaczonego celu
• próbuje wykonywać czynności manipulacyjne, np. przewlekanie sznurka
• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki, nie oddala się
• zna pracę lekarza i potrafi wymienić wykonywane przez niego czynności
• wypowiada się na temat koniczności leczenia w przypadku choroby
• dostrzega przyczynę i skutek zdarzeń
• zaczyna orientować się, że niektóre codzienne zachowania mogą mieć wpływ na zdrowie, np.: regularne spożywanie posiłków, zabawy na powietrzu, właściwe odżywianie się
• układa proste kształty z patyczków zgodnie ze wzorem
• łączy obrazki historyjki w logiczne ciągi z uwzględnieniem następstwa czasu
• stosuje określenia: najpierw, potem
• opowiada treść historyjki
• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki,spaceru nie oddala się od N.