Swarzędzkie Pszczółki
 • 6.30 - 8.15 przychodzenie dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem, poranne ćwiczenia ruchowe.

 • 8.15 - 8.30 przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia.

 • 8.30 - 9.00 śniadanie

 • 9.00 - 10.15 zajęcia dydaktyczne z dziećmi z zakresu umiejętności wysławiania się i logicznego myślenia, poznawanie pojęć matematycznych. Kształtowanie nawyków społeczno - moralnych (dziecko jako członek społeczności, stosowanie norm i zasad przyjętych w społeczeństwie), zdrowotnych i estetycznych oraz umiejscowienie człowieka w środowisku. Zajęcia muzyczno - ruchowe (rytmika), zabawy i zajęcia w języku angielskim.

 • 10.15 - 10.30 ćwiczenia relaksacyjne, napinająco - rozluźniające.

 • 10.30 - 10.45 przygotowanie do drugiego śniadania, kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia.

 • 10.45 - 11.15 drugie śniadanie.

 • 11.15 - 12.45 ćwiczenia i zabawy ruchowe w terenie, spacery, wycieczki do lasu, odkrywanie elementów środowiska. Przygotowanie do zajęć i zajęcia plastyczne, techniczne, konstrukcyjne, manualne, muzyczne oraz teatralne. Rysowanie oraz malowanie z wykorzystaniem różnych technik, nauka piosenek z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.Odpoczynek-relaksacja.

 • 12.45 - 13.00 przygotowanie do obiadu, kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia.

 • 13.00 - 13.20 obiad, mycie zębów.

 • 13.20 - 13.30 odpoczynek, czytanie bajek, słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek

 • 13.30 -17.00 praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dydaktyczne, gry planszowe,zabawy muzyczne, plastyczne, zabawy dowolne wg zainteresowania dzieci, zabawy ruchowe na placu zabaw